Actueel beleidsplan!

2020/2021  

Het bestuur richt zich op het in stand houden van de H. Willibrorduskerk c.a.

Daartoe worden periodiek en onderhoudsinspecties en begrotingen opgesteld, doorgaand in samenwerking met Monumentenwacht. Het laatste inspectierapport dateert van 21 februari 2021.

De eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de locatieraad van de H. Willibrorduskerk maar onze vrijwilligers ondersteunen op verzoek hen daarbij.

Zowel met technische kennis als financieel zo dit nodig is voor de realisatie.

 

We proberen financiƫle middelen bij elkaar te krijgen door het ophalen van oud papier, door het ontvangen van sponsorbijdragen en giften. Onze vrijwilligers zetten zich hier zeer voor in. Anderen doen dit door hun inbreng van technische ondersteuning.

 

Zijn de verworven middelen niet direct in een bepaald jaar nodig dan worden ze gereserveerd voor de komende jaren.