beleidsplan!

   

Het beleidsplan is verwoord in de doelstelling zoals in de statuten is omschreven: het in stand houden van het kerkgebouw van de H. Willibrordusparochie. Tevens het leveren van een een bijdrage aan de vieringen in de kerk en aan de kerkgemeenschap.

Aangezien het onderhoud niet altijd te voorspellen is, is het onvermijdelijk dat er soms ad hoc gewerkt moet worden. We proberen dit 'ad hoc werken' zo veel mogelijk te voorkomen door goede en tijdige inspecties.