vriend worden!

De Stichting Restauratie en onderhoudsfonds r.-k. H.Willibrorduskerk Coevorden heeft ten doel: Het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen het onderhoud te realiseren ten behoeve van de H.Willibrorduskerk te Coevorden.

Om dit doel te kunnen bereiken kunt u uw steun betuigen door vriend te worden van de Stichting.

Vriend: Kennissen, familieleden, vrijwilligers, andere geïnteresseerden.
Jaarlijkse bijdrage vanaf 60,-- euro.

De te bieden tegenprestatie:

  • Uitnodiging voor een jaarlijkse themabijeenkomst
  • Ontvangst van de nieuwsbrief

Eenmalige gift

Wanneer u ons eenmalig wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op
bankrekening ................ t.n.v.
 'Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds r.k. H.Willibrorduskerk' te Coevorden

Periodiek schenken

Wilt u de 'Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds r.k. H.Willibrorduskerk' regelmatig en voor minimaal vijf jaar steunen, dan is een periodieke schenking voor u fiscaal aantrekkelijk. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een schenking te doen. De schenking wordt per notariële akte vastgelegd. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met een notaris.

Legaat of erfstelling

Natuurlijk kunt u de 'Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds r.k. H.Willibrorduskerk' ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de 'Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds r.k. H.Willibrorduskerk' ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de 'Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds r.-k. H.Willibrorduskerk' in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk bedrag of percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met een notaris. Het is goed om te weten dat bij een 'nalatenschap aan een goed doel' geen successierechten verschuldigd zijn.

Speciale actie

Ter gelegenheid van uw verjaardag of een jubileum kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor een door u te bestemmen project binnen de 'H.Willibrorduskerk'. Overweegt u om op deze wijze 'de H.Willibrorduskerk' te steunen of heeft u vragen hierover, neemt u dan contact met ons op.

Fiscale aftrekbaarheid

De 'Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds r.k. H.Willibrorduskerk' hoopt per 01.01.2014 door het Ministerie van Financiën erkend te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, conform de voorschriften van de Belastingdienst. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.

 

Naar boven