bedrijfssponsoring!

 

Steun de Stichting

Samenwerking met het bedrijfsleven is zowel voor bedrijven als voor de H.Willibrorduskerk  interessant.

Beide partijen kunnen van elkaar leren. 

Er zijn diverse mogelijkheden voor sponsorschap en samenwerking.
Onder de projecten vindt u een overzicht van de bedrijven die inmiddels sponsoring in geld of natura hebben toegezegd. Wij hopen ook uw firmanaam spoedig hieraan te kunnen toevoegen.