sponsor varianten!

 

 

De volgende sponsor varianten zijn mogelijk:

Sponsor A: minimale bijdrage € 250, -- per jaar;

Sponsor B: minimale bijdrage €1000,-- per jaar;

Founder: minimaal € 3000, -- per jaar; de vergadering besluit tot dit bedrag;

Projectsponsor. Sponsor van specifieke projecten zoals: Busreisje, Gezellige avond, Theatervoorstelling ,
Vervoersmogelijkheden etc.

Uw sponsorbijdrage graag op rekeningnummer t.n.v. SRO: NL03RABO0163822719