doelstelling!

 

1.         De stichting heeft ten doel het verwerven van financiĆ«n om:

a.    in overleg met het Parochiebestuur van de r.-k. H. Willibrorduskerk te  
Coevorden, een bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding van
het in- en exterieur van de H. Willibrorduskerk aan de Wilhelminasingel2
te Coevorden en aan de (liturgische) aankleding van dit kerkgebouw;

b.    de kosten en onkosten ten behoeve van en voortvloeiend uit activiteiten
door de stichting uitgevoerd, te kunnen voldoen.

 

2.         De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.    activiteiten te organiseren om geldelijke middelen te verwerven;

b.    het stimuleren en ondersteunen van activiteiten door of/voor de stichting
door derden uitgevoerd dienstbaar aan het doel van de stichting;

c.    het verwerven van eenmalige of periodieke donaties dan wel sponsoring;

d.    het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere  
wettelijke verkrijgingen na inzage en acceptatie van de mogelijke  
bepalingen die aan de verwerving ten grondslag (kunnen) liggen;

              opbrengsten van rente uit kapitalen die met goedkeuring van het voltallige
              bestuur voor korte of lange tijd zijn vastgezet.