geschiedenis!

           

Restauratiecommissie

 


De Restauratie Commissie dateert van 1984. De oprichtingsvergadering vond plaats op 4 december l984 in de oude pastorie aan de Sallandsestraat. Zij functioneert los en onafhankelijk van het parochiebestuur met een eigen verantwoordelijkheid betreffende activiteiten, financieel beheer en bestemming van de gelden van het Restauratiefonds.
 
Doel van deze Commissie is gelden bijeen te brengen voor verfraaiing en restauratie van het interieur van het kerkgebouw. Als eerste doel werd gesteld de restauratie van het grote kerkorgel. Als start van een aantal activiteiten om de broodnodige gelden in te zamelen, werd een thermometer achter in de kerk geplaatst. Bijdragen konden hierin worden gedeponeerd of worden overgemaakt op een bankrekening.
 
Goed begin is het halve werk, zegt het spreekwoord, want spontaan werd een gift van fl. 1000,= ontvangen en eind december 1984 gaf de thermometer een stand aan van maar liefst fl. 4500.=
 
Op 25 april 1986 was er zoveel geld ontvangen dat in een speciale dienst het gerestaureerde orgel in gebruik kon worden genomen. Verder werd actie gevoerd voor het herstel van de gebrandschilderde ramen. Dit werd een groot succes zodat met de restauratiewerkzaamheden van de ramen kon worden aangevangen.
 
Steeds bleven nog veel punten op het programma staan die voor verbetering in aanmerking wensten te komen, niet alleen ten behoeve van het kerkgebouw, maar ook voor de eredienst, met name het aanbrengen van een geheel nieuwe geluidsinstallatie, inrichting Mariakapel, aanschaf houten Corpus anno 1780, innovatie kerkbanken & electrificatie van de kerkklokken.
 
De RestauratieCommissie bleef doorgaan met het voeren van acties; zij het in den beginne met het houden van rommelmarkten, loterijen, fancy-fairs, kaarsenverkoop. De laatste jaren ligt het accent op het inzamelen van oud papier met medewerking van een corps van vrijwilligers. Voor deze inzameling is indertijd een convenant gesloten met de gemeente Coevorden.
 

De restauratiecommissie is inmiddels een stichting geworden bij het passeren

van de akte op 27-09-2011.