doel!

 

De Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds r.k. H.Willibrorduskerk Coevorden heeft ten doel:

Het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de H.Willibrorduskerk te Coevorden.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

Al dat genen te doen wat in het belang is voor het onderhoud van voornoemde kerk, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Het bestuur van de stichting komt enkele keren  per jaar bijeen (of zo veel vaker als noodzakelijk wordt geacht). Hierbij worden ideeën gevormd en plannen ontwikkeld voor het werven van gelden  ten behoeve van de H.Willibrorduskerk.
De Stichting is opgericht in 2012, en is ontstaan uit de vroegere restauratiecommissie.