evaluatie!

 

Het beleidsplan zal elke twee jaar geƫvalueerd worden.

 

 

 

Actueel verslag 2019/2020

 

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door corona. Ondanks deze beperking hebben onze vrijwilligers zich zeer ingespannen bij het inzamelen van het oud papier. En ook zat de oud-papierprijs nog tegen. De zeer lage (garantie-)prijs deed geen recht aan alle inspanningen.

Ook is er veel onderhoud gedaan. Zo is de muur tussen de pastorie en de buurman afgebroken en opnieuw  opgemetseld, is de pastorietuin ten dele opnieuw aangelegd en onderhouden.

In de kleine vergaderruimte, de administratie, de hal en de keuken is nieuwe vloerbedekking, vitrage, gordijnen en nieuw sauswerk gekomen.

Een grote klus was ook het vernieuwen van het voegwerk aan de buitenzijde van de kerkhofmuur aan de Loo.

Er ligt nog een inspectierapport van de afgelopen jaren van de Monumentenwacht ter uitvoering. In 2020 is met de uitvoering een begin gemaakt en dit zal doorgaan in 2021 en mogelijk in 2022. (door corona is er vertraging opgetreden).

In 2020 is besloten om diensten live uitzenden via streaming, in de kosten daarvan heeft onze stichting bijgedragen.