welzijn!

Naar verwachting komt met name de algemene welzijnsfunctie, zoals geboden door de diverse zorginstellingen, steeds meer onder druk te staan. De activiteiten van de Stichting dragen bij aan het in stand houden en verbeteren van de r.k. H.Willibrorduskerk. De Stichting wil bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen de gelegenheid bieden activiteiten te sponsoren of in natura aan te bieden.

Ook familieleden, kerkgangers en medewerkers kunnen hun betrokkenheid met de H.Willibrorduskerk uitdrukken door vriend te worden van de stichting. U kunt dit onder ander doen via het aanmeldingsformulier.