naam en zetel!

 

Artikel 1.

 

  1. De stichting is genaamd: Stichting Restauratie en Onderhoudsfonds R.-K. H.Willibrorduskerk Coevorden
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Coevorden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOEL!

ArtikeI 2

1.         De stichting heeft ten doel het verwerven van financien om:

a.                         in overleg met de locatieraad van de R.K. H. Willibrorduskerk te 
Coevorden
, een bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding van en

                            bevordering van de Rooms Katholieke gemeenschap te Coevorden, waaronder

                            onder meer begrepen het in- en exterieur van de H. Willibrorduskerk aan de

                            Wilhelminasingel 2 te Coevorden en aan de (Iiturgische) aankleding van dit kerkgebouw;

 

b.                         de kosten en onkosten ten behoeve van en voortvloeiend uit activiteiten  

                            door de stichting uitgevoerd, te kunnen voldoen.

 

2.         De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.                       activiteiten te organiseren om geldelijke middelen te verwerven;

b.                       het stimuleren en ondersteunen van activiteiten door of voor de stichting door derden uitgevoerd dienstbaar aan het doel van de stichting;

c.                       het verwerven van eenmalige of periodieke donaties dan wel sponsoring;

d.                       het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen, legaten en alle ander
             wettelijke verkrijgingen na inzage en acceptatie van de mogelijke 
             bepalingen die aa
n de verwerving ten grondslag (kunnen) liggen;

e.                       opbrengsten van rente uit kapitalen die met goedkeuring van het voltallige
                          bestuur
voor korte of lange tijd zijn vastgezet.

 

Naar boven